شخصی که مانع پیشرفت شما بود دیروزاز دنیا رفت !!

ژانویه 19th, 2014
یکروز وقتى کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگى را در تابلوى اعلانات دیدند که روى آن نوشته شده بود: دیروز فردى که مانع پیشرفت شما در این اداره بوددرگذشت. شما را به شرکت درمراسم تشییع جنازه که ساعت ١٠ در سالن... ادامه