تاريخ انتشار :پنج‌شنبه 3 مارس 2011.::. ساعت : 9:05 ب.ظ
فاقدديدگاه

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود…!

 

 

به قدر فهم تو كوچك می شود

و به قدر نیاز تو فرود می‌آید

و به قدر آرزوی تو گسترده می شود

و به قدر ایمان تو كارگشا می شود . . .

یتیمان را پدر می شود و مادر

محتاجان برادری را برادر می شود

عقیمان را طفل می شود

ناامیدان را امید می شود

گمگشتگان را راه می شود . . .

در تاریکی ماندگان را نور می شود

رزمندگان را شمشیر می شود

پیران را عصا می شود

محتاجان به عشق را عشق می شود

خداوند همه چیز می شود همه کس را . . .

به شرط اعتقاد

به شرط پاکی دل

به شرط طهارت روح

به شرط پرهیز از معامله با ابلیس . . .

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا

و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف

و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاك

و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار

و بپرهیزید از ناجوانمردی ها ، ناراستی ها ، نامردمی ها . . .

چنین كنید تا ببینید خداوند چگونه

بر سر سفره شما با كاسه ای خوراك و تكه ای نان می نشیند

در دكان هایتانكفه های ترازو را میزان میكند

و در كوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند . . .

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود…!

 

 

نظرات بسته شده است.