تاريخ انتشار :دوشنبه 26 ژوئن 2017.::. ساعت : 7:50 ب.ظ
فاقدديدگاه

انتقاد مدیر جهاد کشاورزی پارس آباد از آتش زدن کاه و کلش مزارع

علی اکبر حسنیان روز یکشنبه با اشاره به مشکلات به وجود آمده از آتش زدن بقایای محصولات و وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر آن از کشاورزان منطقه خواست پس از برداشت از آتش زدن بقایای گیاهی پرهیز کنند ، در غیر اینصورت از چنین مزارع خود انتظار تولید اقتصادی نباید داشته باشند.
وی از جمله روش های متداول در حذف بقایای گیاهی مزارع را سوزاندن باقیمانده محصولات پس از برداشت دانست که اثرات سوء فراوانی به دنبال دارد که از آن جمله می توان به از بین رفتن عناصر ضروری به ویژه عناصر ریز مغذی ، کاهش حاصلخیزی و افزایش درصد فرسایش خاک اشاره کرد.
وی بیان کرد: پس از سوزاندن مزرعه مواد آلی به سرعت به عناصری مانند ازت، فسفر، پتاس، کلسیم و منیزیم تبدیل می شوند که این عناصر از طریق شست و شو و فرسایش خاک از دست می روند و از دیگر اثرات مضر سوزاندن بقایای گیاهی به هم خوردن چرخه زندگی حشرات مفید و از بین رفتن میکروارگانیسم های زنده مانند باکتری ها، قارچ ها، انواع کرم ها و کنه های مفید در خاک است.
او اظهار کرد: وجود میکرواورگانیسم ها در خاک های زراعی برای تولید محصول بسیار ضروری است به طوری که با کاهش جمعیت آن از میزان عملکرد محصول نیز تا حد زیادی کاسته می شود.
به گزارش شهریمیز به نقل از ایرنا از روابط عمومی جهاد کشاورزی اردبیل ،وی گفت: مقدار ماده آلی در بیش از ۶۰ درصد خاک های زیر کشت ایران کمتر از یک درصد و در بخش قابل توجهی از آنها کمتر از نیم درصد است که این خود محدودیتی است که اثرات مضر آتش زدن را مشهودتر می کند.
وی تشریح کرد: در خاک هایی که میزان ماده آلی ناچیز دارنددر عوض با افزایش میزان پارامترهایی نظیر PH کربنات کلسیم و املاح که از نظر تغذیه گیاهی بسیار مهم هستند کاهش پیدا می کند و استفاده بعضی از عناصر غذایی نظیر فسفر، آهن و روی برای گیاه دارند، از طرف دیگر با سوزاندن بقایای گیاهی دامنه تاثیر حرارت سطحی تا عمق ۲٫۵ تا ۵ سانتی متری ادامه می یابد که شامل اکثر تبادلات گازی و عناصر آلی و میکروارگانیسم ها در این محدوده بوده است.
پارس آباد مغان در شمال اردبیل قرار دارد.
خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده: سیفعلی موسی زاده
۶۰۱۸/۶۰۱۶

نظرات بسته شده است.