تاريخ انتشار :دوشنبه 20 دسامبر 2010.::. ساعت : 10:15 ب.ظ
فاقدديدگاه

درمان عادت های عصبی در کودکان

توصيه هاي كلي:

1-واكنش بيش از حد در قبال عادت مورد نظر نشان ندهيد.

2- براي خاتمه دادن فوري به عادت هاي كودكانتان، خود را تحت كنترل بيش از حد فشار قرار ندهيد.

3- از رفتارهايي نظير مكيدن شست،بازي كردن با موي سر،كشيدن و پيچاندن پتو و … نترسيد.

4- بسياري ازكودكان در صورتي كه والدين خونسردي خود را حفظ كنند و توجه بيش از حد نشان ندهند، ترك عادت ميكنند.

5-عادت هاي ماندگار يا رفتارهايي كه منجر به طرد شدن اجتماعي يا پي آمدهاي بدني مي شوند را ناديده نگيريد.

مراحل اساسي براي ترك عادت:

1 ) كسب آرامش تدريجي

هم مضطرب و عصبي و هم آرام و خونسرد باشد.( ماساژ قبل از خواب،فعاليتهاي آرام نظير تبادل احساسات،شنيدن يك قطعه موسيقي )

2)آگاهي

در اغلب موارد والدين فقط در مراحل اوليه از انجام رفتار يادشده ناخشنود مي شوند.در نتيجه اين عدم آگاهي

و عدم پيگيري از طرف والدين،عادتها تقويت مي شوند.ولي پس از مدتي والدين از اين عادتها به ستوه آمده و بطور ناگهاني

تلاش زيادي نمي كند.از طرفي عيب جويي هاي پراكنده، راه مناسب و موثري براي تغيير يك رفتار عادتي محسوب نمي شود.

كليد توقف يك عادت عصبي،آگاه كردن مداوم كودك از كاري است كه به انجام آن عادت كرده است .

3 )تغيير در موقعيت يا ارتباط

ترك عادت توصيه مي شود كه كودك را ازآن موقعيت يا مكان خارج و يك موقعيت جايگزين مناسب براي او ايجاد كرد.

4)رفتارهاي جايگزين

دادن پازل،منقبض و شل كردن عضلات ناحيه،فشار دادن يك توپ در دست و …)

5 )تحريك و تشويق

روشهاي تشويقي مي توانند براي ترك عادت بعنوان نيروي اضافي و موثر در اختيار كودك قرار گيرد.

6) تمرين

هر گاه كودك دوباره رفتار نامناسبش را از سر گرفت،مجبورش كنيد كه حداقل سه دقيقه بر روي رفتار جايگزين تمرين كند

 

نظرات بسته شده است.