تاريخ انتشار :پنج‌شنبه 10 ژوئن 2010.::. ساعت : 9:50 ب.ظ
فاقدديدگاه

12نکات کلیدی در تربیت کودک

١- به کودک خود برچسب نزنيد: تو بچه بي ادبي هستي، تو فهم و درک نداري، تو توانايي اش را نداري.
٢- او را با کودکان ديگر مقايسه نکنيد، زيرا شرايط کودکان و نيز علائق آنان با هم متفاوت است. 
٣- بيش از حد توان او از او انتظار نداشته باشيد، او که مثل شما آدم بزرگ نيست کودک است.
۴- از حمايت بيش از حد کودک خود بپرهيزيد. مثلا جاي او تصميم نگيريد و جاي او مشکلاتش راحل نکنيد. در جايي که حق با کودک نيست از او حمايت نکنيد در غير اين صورت به کودک خود خيانت کرده و او را از مسير حق منصرف کرده ايد. 
۵- ازمحکوم کردن او در نزد ديگران، در بين مردم،درميان فاميل و به ويژه همسالان او اجتناب کنيد.

٦- تمامي خواسته ها و توقعات فرزند خود را به خصوص خواسته هاي نا حق او را برآورده نکنيد.
۷- تا حد امکان او را تنبيه بدي نکنيد. از به کار بردن کلمات توهين آميز و سبک پرهيز کنيد.
٨- قوانين و مقررات مدرسه را در نزد کودک به تمسخر نگيريد. به او رعايت کردن قانون را عملا آموزش دهيد.
٩- از آموزش هاي زودرس و  يا ديررس به ويژه در مسائل جنسي خودداري کنيد. اما در  زمان خود به صورت جدي او  را با اين مسائل به نحو صحيح  آشنا سازيد.
۱٠- از  سرکوب  نيازهاي  کودکان خودداري  کنيد . پاسخ دادن  به نيازهاي  آنها استعدادهايشان را شکوفا مي کند و  به آنها  اعتماد به نفس مي دهد و  زمينه ساز جلوگيري از انحرافات در آينده مي شود.
۱۱- در برابر کودک از نزاع و  درگيري بين خود و همسرتان خودداري کنيد. در غير اين صورت کودک همين رفتار و  برخورد را با همسرش و  فرزندش به ارث خواهد برد.

١٢- از ياري کردن دائمي کودک در انجام تکاليف درسي او خودداري کنيد.در غير اين صورت او را وابسته به خود و ديگران نموده ايد.

نظرات بسته شده است.