تاريخ انتشار :یکشنبه 19 دسامبر 2010.::. ساعت : 9:50 ب.ظ
فاقدديدگاه

‏ چرا کودکان ما اینقدر حسودند؟

 

بعضي از مادرها و پدرها در شيوه تربيتي خود دچار اشتباه شده و آنقدر مهر و محبت از خودشان نشان مي دهند که از حد معقول بيرون مي رود و فرزندان گمان مي کنند هميشه بايد آنها به عنوان سمبل مطرح شوند و اگر در مدرسه و يا بين همکلاسي ها و فاميل لحظه اي فراموش شوند و يا کسي بيش از آنها در آن جمع مطرح شود حسادت مي ورزند.

6- تضاد ميان والدين

اختلاف ميان والدين باعث مي شود که مادر مثلاً به کودکي که شباهت زيادي با شوهرش دارد بي مهري کند، بي مهري مادر باعث مي شود که اين بچه به خواهر ها و برادرهاي ديگر که از مهر مادري بهره کامل مي برند حسادت بورزند. البته اين موقعيت به ندرت ديده مي شود چرا که مهر و عطوفت مادري مانع از عدم رسيدگي به کودک آن هم به دلايل غير منطقي است ولي عکس اين مطلب ممکن است در بعضي مواقع صحت پيدا کند. بطور مثال شباهت کودک به مادربزرگ و با يکي از عزيزان والدين موجب جلب توجه بيشتر خانواده شود و حسادت کودکان ديگر را برانگيزد

نقاشي و بازي درماني

بهترين روش پي بردن به حسادت نقاشي و بازي درماني است به عنوان مثال وقتي از يک کودک مبتلا به حسادت درخواست شد که اسامي اعضاي خانواده را بنويسيد کودک نام فردي را که دوست نداشت يادداشت نکرد حتي وقتي به وي ياد آوري شد به نظر مي رسد کسي را فراموش کرده است. با قدري تامل جواب داد نه اسم کساني که دوست داشتم را نوشتم. در مثالي ديگر از کودک مبتلا به حسادت تقاضا شد، که ساختمان خانه خودشان را نقاشي کند و اتاقهاي افراد خانواده را مشخص کند کودک پس از نقاشي محلي براي فرد مورد تنفر تعيين نکرد. کودک در بازي با عروسکهاي مختلف به عروسکي که به نام شخص مورد تنفر نامگذاري شده توجهي نمي کند. يا آنرا پاره مي کند.

بعضي عقيده دارند که بازي درماني و نقاشي ضمن اينکه يک روش تشخيصي و پي بردن به علت حسادت است يک روش درماني نيز هست زيرا فرد به وسيله آن احساساتش را بيان مي کند و خود را تخليه مي کند.

شما مي توانيد با مسئوليت دادن به کودک براي مواظبت از نوزاد از حسادت او جلوگيري کنيد.

عوامل جلوگيري از حسا د ت :

اگر کودک را آزاد بگذاريم تا احساسات و تجربه هاي خود را بيان کند و بيانات او را مورد پذيرش قرار دهيم مسلماً حسادت او تا حدودي تقليل مي يابد.

والدين مي توانند از رفتار کودکشان درک کنند که چه عواملي موجب بروز حسادت او مي شود. خوب است وقتي را براي صحبت با کودکمان اختصاص دهيم و درباره اينگونه مسايل با او به صحبت بنشينيم. گاهي برداشتهاي سطحي و کودکانه اين احساس را در کودک بوجود مي آورد که والدين نسبت به فرزندان ديگر به او توجه کمتري نشان مي دهند، اما با تاييد و اهميت دادن مي توان اين احساس را در او بر طرف نمود.

براي کودکي که به نوزاد جديد حسادت مي کند راههاي زير را پيشنهاد مي کنيم:

يکي از عوامل بوجود آمدن حسادت در کودک صرف وقت زياد مادر براي رسيدگي به امور نوزاد است. اما بايستي توجه داشت در اين برهه زماني کودک بزرگتر نيازمند به محبتي بيشتر از هميشه مي باشد.

زماني که کودک مي بيند محبت مادر هم اکنون فقط مختص به نوزاد تازه وارد است احساس خشم مي کند و همانطور که گفته شد دست به رفتارهايي مي زند که مربوط به دوران قبلش مي باشد زيرا او به آن درجه از منطق و تکامل فکري نرسيده که بتواند نيازهاي نوزاد را درک کند. نوزاد جديد مانند رقيبي در مقابل او قرار مي گيرد و نسبت به او احساس خصومت مي کند.

براي جلوگيري از اين حالت توصيه مي شود که والدين نسبت به قبل بيشتر به کودک محبت کنند. مادر با اين کار خود به کودک بزرگتر مي فهماند که او نيز مورد علاقه و محبت خانواده است.

مسئوليت دادن به کودک براي مواظبت از نوزاد يکي ديگر از راههاي جلوگيري از حسادت مي باشد. هنگام شير دادن به نوزاد مادر مي تواند براي او قصه بگويد و با اين کار محبتش را در دل کودک پا بر جاتر نمايد. و از ايجاد عقده و حس حقارت در فرزندش جلوگيري نمايد.

 

نظرات بسته شده است.