تاريخ انتشار :چهارشنبه 5 جولای 2017.::. ساعت : 12:06 ب.ظ
فاقدديدگاه

سوابق اجرائی ومدیریتی مهندس ارسلان کاظم پور مدیر عامل کشت وصنعت پارس

 

 

اراضی شـرکت پارس را، بخشی از دشت مغـان واقع در حد فاصل شهرستان‌های پارس آباد و بیله سوار در استان اردبیل تشکیل می‌دهد. این اراضی از طرف شرق ، غرب و جنوب غربی به مراتع و قشلاقات عشـایری دشت مغان و از شمال به اراضـی شرکت مغان محدود می‌شود. مرز غربی محدوده را جاده پارس آباد – مشگین شهر تعیین می‌کند و حد فاصل جنوبی آن را نیز جاده احداث شده و کانالهای حفرشده مشخص کرده است. جاده جعفرآباد – گرمی – پارس آباد نیز از میان قسمت‌های شرقی عبور می‌کند.

شرکت کشت و صنعت پارس در حالی بعد از کشت و صنعت و دامپروری مغان به عنوان دومین بنگاه اقتصادی منطقه در تولیدات محصولات دامی، باغی، کشاورزی و آبزیان در کشور نقش اساسی ایفا می کند که سهام این شرکت به ترتیب عبارتند از:

ردیف سهـامـداران تعداد سهام درصد سهام
۱ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ۶۵۰۶۸۰۰۰ ۴۰
۲ شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان ۶۵۰۶۸۰۰۰ ۴۰
۳ شرکت مدیریت طرح وتوسعه‌آینده‌پویا ۳۲۵۳۴۰۰۰ ۲۰
جــمـع ۱۶۲۶۷۰۰۰۰ ۱۰۰

 

فعالیتهای عمده این شرکت :

ردیف عــنــوان بـرنـامـه تحقق یافته
۱ بهره برداری از اراضی بصورت آبی (هکتار) ۱۰۶۹۵ ۴۴۱۷
۲ تجهیز اراضی آبی به سیستم های آبیاری تحت فشار (هکتار) ۱۰۶۹۵ ۲۴۰۰
۳ پروژه گاوهای شیری (۴واحد ۵۰۰رأسی) ۲۰۰۰ رأسی ۱۰۰۰ رأسی
۴ احداث مجموعه مرغداری (قطعه) ۲/۷ میلیون قطعه ۰
۵ احداث پرورش آبزیان (هکتار) ۸۰۴ ۰
۶ پروژه خوراک دام و طیور (تن) ۳۰ تن در ساعت ۰
۷ پروژه احداث سردخانه (تنی) ۳۰۰۰ ۰
۸ پروژه احداث باغات (هکتار) ۴۸۰ ۵/۲۱۳
۹ پروژه جنگل کاری (هکتار) ۱۱۴۰ ۴/۱۹۰
۱۰ پروژه اصلاح و احیاء مراتع (هکتار) ۴۱۲۳ ۰
۱۱ پروژه زنبورداری (کلنی) ۳۰۰ ۰

 

 

 

نظرات بسته شده است.