تاريخ انتشار :دوشنبه ۲۹ آذر ۸۹.::. ساعت : ۱۰:۱۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

درمان عادت های عصبی در کودکان

توصیه های کلی:

1-واکنش بیش از حد در قبال عادت مورد نظر نشان ندهید.

2- برای خاتمه دادن فوری به عادت های کودکانتان، خود را تحت کنترل بیش از حد فشار قرار ندهید.

3- از رفتارهایی نظیر مکیدن شست،بازی کردن با موی سر،کشیدن و پیچاندن پتو و … نترسید.

4- بسیاری ازکودکان در صورتی که والدین خونسردی خود را حفظ کنند و توجه بیش از حد نشان ندهند، ترک عادت میکنند.

5-عادت های ماندگار یا رفتارهایی که منجر به طرد شدن اجتماعی یا پی آمدهای بدنی می شوند را نادیده نگیرید.

مراحل اساسی برای ترک عادت:

1 ) کسب آرامش تدریجی

هم مضطرب و عصبی و هم آرام و خونسرد باشد.( ماساژ قبل از خواب،فعالیتهای آرام نظیر تبادل احساسات،شنیدن یک قطعه موسیقی )

2)آگاهی

در اغلب موارد والدین فقط در مراحل اولیه از انجام رفتار یادشده ناخشنود می شوند.در نتیجه این عدم آگاهی

و عدم پیگیری از طرف والدین،عادتها تقویت می شوند.ولی پس از مدتی والدین از این عادتها به ستوه آمده و بطور ناگهانی

تلاش زیادی نمی کند.از طرفی عیب جویی های پراکنده، راه مناسب و موثری برای تغییر یک رفتار عادتی محسوب نمی شود.

کلید توقف یک عادت عصبی،آگاه کردن مداوم کودک از کاری است که به انجام آن عادت کرده است .

3 )تغییر در موقعیت یا ارتباط

ترک عادت توصیه می شود که کودک را ازآن موقعیت یا مکان خارج و یک موقعیت جایگزین مناسب برای او ایجاد کرد.

4)رفتارهای جایگزین

دادن پازل،منقبض و شل کردن عضلات ناحیه،فشار دادن یک توپ در دست و …)

5 )تحریک و تشویق

روشهای تشویقی می توانند برای ترک عادت بعنوان نیروی اضافی و موثر در اختیار کودک قرار گیرد.

6) تمرین

هر گاه کودک دوباره رفتار نامناسبش را از سر گرفت،مجبورش کنید که حداقل سه دقیقه بر روی رفتار جایگزین تمرین کند

 

نظرات بسته شده است.

792