آیا دولت روحانی لبیرال است؟

اکتبر 15th, 2014
پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392وبا گذشت یک سال واندی از این رویکرد بی نظیر تاریخی در ایران همانطوریکه رهبر معظم انقلاب از آن به حماسه سیاسی یاد کرد اصولگرایان ومخالفان دولت تدبیر امید در... ادامه