نامه مهم حامیان دولت در قزوین :در صورت تداوم اینگونه انتصاب ها و بر جای ماندن همان مدیران و همان ایده های غلط، استمرار حمایت ها در مراحل سخت پیش روی دولت شما، امری دشوار خواهد بود

ژوئن 4th, 2014
نوانديش: اصلاح طلبان و حاميان دولت تدبير و اميد در استان قزوين با ارسال نامه اي خطاب به دكتر حسن روحاني رييس جمهور به انتقاد از عملكرد وزارت كشور در انتصاب يك فرماندار دولت احمدي نژاد در شهرستان تاكستان پرداختند. به... ادامه