با چه روشها یی علائم سکته را شناسایی کنیم؟

آوریل 11th, 2014
 در بسیاری از موارد شناسایی علایم سکته کار بسیار سختی است. متاسفانه نا آگاهی افراد می تواند منجر به فاجعه ای جبران ناپذیر شود. سکته ها می تواند باعث مرگ یا آسیب مغزی فرد گردد و این در حالیست که اطرافیان شخص حتی متوجه... ادامه