تاريخ انتشار :یکشنبه 6 می 2012.::. ساعت : 9:49 ق.ظ
فاقدديدگاه

نکته حسابی از دکتر حسابی

hesabyیکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت : شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید . من که نمی خواهم موشک هوا کنم. می خواهم در روستایمان معلم شوم. 

دکتر جواب داد : تو اگر نخواهی موشک هوا کنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول، ولی تو نمی توانی به من قول بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا، نخواهد موشک هوا کند !!!
یادش گرامی و روحش شاد

نظرات بسته شده است.