تاريخ انتشار :جمعه 23 دسامبر 2011.::. ساعت : 8:20 ق.ظ
فاقدديدگاه

آیا شما مثبت اندیش هستید؟

ذهن‌ آدمي كارگاه توليد فكر است كه از منبعي به نام ضمير ناخودآگاه سرچشمه مي‌گيرد. ضمير ناخود آگاه ‌نمي‌تواند خوب را از بد و درست را از غلط تشخيص دهد ولي چنان قدرتي دارد كه اگر از آن غافل شويم ‌مي‌تواند سرنوشت ما را به دست گرفته و آن را به هر جايي كه دوست دارد ببرد. در حقيقت، نوع و كيفيت افكار ‌و انديشه آدمي، سازنده نوع و كيفيت زندگي اوست، انديشه‌ زيبا و مثبت مي‌تواند بهشتي در زندگي ‌انسان بسازد؛ چنانكه انديشه منفي و يأس‌آور مي‌تواند جهنمي در زندگي او خلق كند. انسان‌ها همان خواهند ‌شد كه در انديشه آنند، بنابراين آينده هر كس در گرو چگونگي نگرش او به زندگي است.‌ موفق‌ترين انسان‌ها كساني هستند كه توانسته‌اند در ذهن خود انديشه‌هاي مثبت داشته باشند؛ آنان كه مي‌پندارند ‌‌”قادر نيستند”، در واقع مثبت‌نگري را كنار گذاشته و در جنبه‌هاي منفي وقايع تمركز كرده‌اند.‌ خانواده، كانون يادگيري چگونه انديشيدن و چگونه زيستن است. در خانواده مثبت انديش، اعضاي خانواده ‌خود را قادر و توانا مي‌دانند و نگاهشان به ديگران آكنده از مهر و عاطفه است. چنين خانواده‌هايي قادر ‌خواهند بود هر ناممكني را به ممكن تبديل كنند و توفيق و كامكاري را نصيب خود نمايند. ضمن آشنايي با ‌تفكر مثبت، بياييم با زيبا، مثبت، خلاق، هدفمند و اميدوارانه انديشيدن، موفقيت و شادكامي را به زندگي‌مان ‌دعوت كنيم.‌


تعريف تفكر مثبت

‌شيوه‌‌اي از فكر كردن است كه فرد را قادر مي‌سازد نسبت به رفتارها، نگرش‌ها، احساس‌ها، علايق و ‌استعدادهاي خود و ديگران، برداشت و تلقي مناسبي داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردي، بهترين و عاقلانه‌ ‌ترين تصميم را بگيرد.‌


افكار مثبت و منفي

‌افكار مثبت، افكاري سازنده‌، انگيزه دهنده و انرژي بخش هستند كه بر اثرتلقين، تكرار و تمرين به ذهن راه ‌مي‌يابند و باعث مي‌شوند ذهن و فكر، مثبت شود.در اين صورت، كنترل فكردر اختيار ماست، در حالي كه ‌افكار منفي، افكاري باز دارنده و مخرب هستند و وقتي به ذهن راه يابند، تعميم يافته و به سرعت تمام ذهن را ‌اشغال مي‌كنند. در اين حالت، ما در اختيار تفكرات منفي خود قرار داريم.‌


ويژگي‌هاي افراد مثبت‌نگر

‌با وجود تفكر درباره‌ گذشته و آينده، در زمان حال زندگي مي‌كنند و از آنچه دارند راضي و خشنود ‌هستند.‌ از نظرات درست و منطقي ديگران استقبال مي‌كنند و براي رد كردن نظرات نادرست حتماً دليل منطقي ‌دارند.‌در گفتارهاي خود از كلمات و عبارات مثبت و اميدبخش استفاده مي‌كنند. ‌هميشه سعي مي‌كنند با تلاش و كوشش به موفقيت برسند و اگر در كاري موفق نشدند، عامل را ابتدا در ‌خود و سپس در شرايط بيروني جستجو مي‌كنند.‌ هميشه قبل از عمل يا صحبت كردن فكر مي‌كنند، به همين دليل كمتر دچار خطا و اشتباه يا ضد و ‌نقيض‌گويي مي‌شوند.‌ چون داراي ذهن مثبت هستند، مي‌توانند افكار خود را كنترل كنند.اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعي اظهارنظر كنند، با وجود تفكر در جنبه‌هاي منفي، موارد ‌مثبت آن را بيان مي‌كنند و موضوع را به فال نيك مي‌گيرند به عبارت ديگر “نيمه پرليوان را مي‌بينند.”‌ مشكلات را ناچيز شمرده و براي حل آنها از توانايي خود و راهنمايي ديگران استفاده مي‌كنند.‌ اغلب اوقات بشاش، سرزنده، پرانرژي، توانا و خوش‌ مشرب هستند. همه چيز در نظر آنها زيبا و لذت‌بخش بوده و سعي مي‌كنند از مواهب زندگي، بيشترين استفاده را ببرند.‌ در ارتباط‌هاي اجتماعي خود با ديگران حسن ظن دارند (مگر خلاف آن را ببينند) و سعي مي‌كنند در حد ‌توان به ديگران خدمت و كمك كنند.‌


ويژگي‌هاي افراد منفي‌نگر

هميشه از وضعيت موجود و گذشته خود شكايت دارند و نسبت به آينده بدبين هستند.غالباً با نظرات ديگران بدون دليل منطقي مخالفت مي‌كنند.‌ در گفتارهاي خود از كلمات و عبارات منفي به كرات استفاده مي‌كنند.‌ در برخورد با كوچكترين مانعي، از تلاش دست مي‌كشند و ديگران يا شرايط را عامل شكست و بدبختي ‌خود مي‌دانند.‌ تمركز فكر ندارند و ضد و نقيض صحبت مي‌كنند و در رفتارهايشان خطا و اشتباه زياد است، به عبارت ‌ديگر “اول عمل مي‌كنند بعد فكر”!‌ چون منفي نگر هستند، افكارشان بر آنها تسلط دارد.‌ اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعي نظر بدهند فقط به جنبه‌هاي منفي آن توجه كرده و همان را ‌بيان مي‌كنند.به قول معروف “نيمه خالي ليوان را مي‌بينند” !‌ازكاه كوه مي‌سازند و از درگير شدن با مشكلات گريزانند.‌ غالباً افسرده،كج خلق، بدخواب، كم اشتها، عصبي و ناتوان هستند.‌ همه‌چيز در نظر آنها غم‌انگير و نااميد كننده است و از آنچه دارند، هيچ لذتي نمي‌برند.در ارتباط‌هاي اجتماعي خود به همه كس و همه چيز شك و سوء‌ظن دارند و فكر مي‌كنند كه همه عليه ‌آنها توطئه مي‌كنند

نظرات بسته شده است.