تاريخ انتشار :یکشنبه 27 نوامبر 2011.::. ساعت : 5:06 ب.ظ
فاقدديدگاه

چطور می فهمیم که در سال 2012 هستیم؟

 

1. نگاه میکنی می بینی خانوادت 3 نفر بیشتر نیستند ولی 5 خط موبایل دارند.


2. به همکارت ایمیل میفرستی،در حالیکه پشت میز بغل دستی تو نشسته.


3. رابطه ات با اقوام و دوستانی که ایمیل ندارند کمتر و کمتر میشود تا به حد صفر برسد.

 

 

4.ماشینت را جلوی در خانه پارک میکنی بعد با موبایلت زنگ میزنی خانه که بیایند کمک و چیزایی را که خریدی ببرند داخل.


5. هر آگهی تلویزیونی یک آدرس اینترنتی هم دارد.

 

 

 


6. وقتی خانه را بدون موبایلت ترک میکنی،استرس همه وجودت رو میگیرد و با سرعت برميگردی که موبايلت رو برداری. بدون توجه به اینکه 20-30 سال از عمرت را بدون موبایل گذراندی.

 


8. صبحها قبل از خوردن صبحانه اولین کاری که میکنی سر زدن به اینترنت و چک کردن ایمیله.

 


9. الان در حالیکه این ایمیل رو میخوانی،سرت رو تکان میدی و لبخند میزنی.  بله میخندی

 

 

10. اینقدر سرگرم خواندن این ایمیل بودی که حتی متوجه نشدی این لیست شماره 7 ندارد.

 

11. الان دوباره برگشتی بالا که چک کنی ببینی شماره 7 را داشته یا نه؟

 

12. و من مطمئنم که اگه دوباره برگردی بالاحتماً شماره 7 رو پیداش میکنی،بخاطر اینکه خوب بهش توجه نکردی.


13 .دوباره برمیگردی بالا ولی شماره 7 رو پیدا نمیکنی.


خوب! من شوخی کردم ولی این نشان میدهد که تو ، انسان عصر 2012، به خودت هم اعتماد نداری و هرچی بقیه میگویند باور میکنی!


پس مواظب خودت باش دوست عزیز

 

نظرات بسته شده است.