تاريخ انتشار :جمعه 26 آگوست 2011.::. ساعت : 8:09 ب.ظ
فاقدديدگاه

مادرم گفت: مهربان باش!

2586515-bمادرم گفت: مهربان باش! اما نگفت مهربانی حدی دارد! سال‌ها گذشته است و منهنوز فکر می‌کنم حد مهربانی کجاست؟ وقتی تو با دیگران مهربانی و آنها باتو مهربان نیستند و سوءاستفاده می‌کنند و شاید مهربانی را جور دیگر پاسخمی‌دهند.

پدرم همیشه مهربان باقی ماند، اما من در شک و تردید!

یک بار از او پرسیدم: «حد مهربانی کجاست؟»او خندید و گفت:«پسرجان، مهربانی حد ندارد. مهربانی یک اقیانوس است که نباید دنبال ساحل برایش بگردی. باید فقط درآن شنا کنی»

نظرات بسته شده است.