تاريخ انتشار :سه‌شنبه 26 جولای 2011.::. ساعت : 12:43 ب.ظ
فاقدديدگاه

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد

اگر به خودمان بها ندهیم،

اگر به صدای زندگی گوش فرا ندهیم،

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد

هنگامی که خودباوری را در خود بکشیم،

هنگامی که دست یاری دیگران را رد کنیم.

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد

اگر برده عادت های خویش شویم و هر روز یک مسیر را بپیماییم،

اگر دچار روزمرگی شویم،

اگر تغییری در رنگ لباس خود ندهیم،

یا با کسانی که نمی شناسیم سر صحبت را باز نکنیم.

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد

اگر احساسات خود را بروز ندهیم،

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد

اگر تحولی در زندگی خویش ایجاد نکنیم،

اگر حاشیه امنیت خود را برای آرزویی نامطمئن به خطر نیاندازیم،

اگر به دنبال آرزوهایمان نباشیم،

بیایید زندگی را امروز آغاز کنیم!

بیایید همین امروز خطر کنیم!

همین امروز کاری کنیم!

اجازه ندهیم که دچار مرگ تدریجی شویم!

شاد بودن را فراموش نکنیم!

نظرات بسته شده است.