تاريخ انتشار :سه‌شنبه 25 ژانویه 2011.::. ساعت : 12:13 ب.ظ
فاقدديدگاه

اسیبهای اجتماعی درد همگانی

 

 

درصد قابل توجهی از دختران فراری و زنان روسپی نیز در خانواده های معتاد زندگی می کنند.

وی در ادامه می افزاید: برای کاهش آسیب های اجتماعی باید همه عوامل زمینه ساز را برطرف کرد، زیرا هر یک از آسیب ها در بروز دیگر آسیب های دیگر به نوعی تنش دارند. وی تصریح کرد: فقر، بیکاری، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، روانی، مشاجرات خانوادگی، محیطی، حتی بحث های سیاسی همه به نوعی زمینه ساز و عامل به وجود آورنده آسیب های اجتماعی هستند که هر کدام ریشه های متعددی دارند. به اعتقاد وی، نمی توان با اعتیاد مبارزه نکرد، سپس انتظار داشته باشیم که روسپیگری گسترش نباید، بزهکاری افزایش پیدا نکند، آمار طلاق پایین باشد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه اظهار می دارد: باید با مسائل اجتماعی جامع، قطعی و با نگاه کلان برخورد کرد.

وی درباره آسیب دیدگان اجتماعی می گوید: کسی که آسیب دیده است، ممکن است به جامعه نیز آسیب برساند، به طور مثال یک معتاد ممکن است دست به سرقت بزند یا کسی را بکشد، دختر و زنی را به دامن روسپیگری بیاندازد، موجب فرار زن و دخترش شود، ممکن است در خانه پرخاشگری کند و یا موجب کودک آزاری شود!

تجربه نشان می دهد در بحث های اجتماعی، تنها برخورد قهری و امنیتی موفقیت آمیز نیست و اگرچه ممکن است در کودتاه مدت جوابگو باشد، اما در دراز مدت ریشه های آن باقی می ماند.

وی می افزاید: با مسائل اجتماعی باید هم با رویکرد اجتماعی و فرهنگی و هم رویکرد قهری برخورد شود.

به عنوان نمونه، برخورد قهری با مساله روسپیگری، این معضل را از سطح جامعه جمع نمی کند، بلکه باید عوامل موثر در روسپیگری را هم شناخت، باید این افراد بازتوانی و تربیت شوند و به جامعه برگردند، همچنین اگر زمینه آسیب های اجتماعی از بین نرود، قطعاً شخص پس از آزاد شدن از زندان، مسائل قبلی را تکرار خواهد کرد.

دکتر راه چمنی اظهار می دارد: باید عوامل ایجاد کننده فساد را از بین ببریم، در واقع اگر عامل آسیب های اجتماعی اعتیاد بود، اعتیاد را درمان کنیم، اگر بر اثر بی سرپرستی مشکلات اقتصادی به وجود آمده، آن را بر طرف کنیم و … .

باید با نگاه جامع و فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و قهری و امنیتی با مسائل برخورد کنیم، اگر هر یک را به تنهایی انجام دهیم، اثربخشی کمتری خواهد داشت، ولی اگر همه راهکارها را با هم به کار ببندیم، در این راه موفق خواهیم بود.

نظرات بسته شده است.