تاريخ انتشار :دوشنبه 20 دسامبر 2010.::. ساعت : 10:04 ب.ظ
فاقدديدگاه

التماس نکنیم

در شرايط بازيچه شدن ، بايد قاطعانه پاسخ منفي بدهيد . شرمنده نباشيد، عذر خواهي نكنيد ، قول ندهيد ، فقط نه بگوييد و تشكر كنيد .

 

در صورتي براي ديگران كاري انجام دهيد كه به خودتان لطمه وارد نشود . نه گفتن بي احترامي نيست بشرط اينكه محترمانه نه بگوييد . اگر از نه محترمانه شما رنجيدند ، مشكل شخص مخاطب شماست . شخصي آزاد و رها باشيد .

 مراقب باشيد محيط و اطرافتان ، باعث بازيچه شدن شما نشود . نه گفتن يك استثناء دارد و آن فقط در مورد والدين است .

 يكي از شكننده ترين رفتارها ، التماس است . التماس به هر شكلي كه باشد شما را مي شكند ، عزت نفس شما را مي كاهد و روحتان را مي آزارد . التماس شكوه زندگي را فرو مي ريزد و تمنا را بي رنگ مي كند . پس بسيار مراعات كنيد .

 

نظرات بسته شده است.