تاريخ انتشار :شنبه ۳ خرداد ۹۳.::. ساعت : ۱۲:۱۰ ق.ظ
فاقدديدگاه

بخشنده بودن بیش ازآنچه توانائی مالی بخواهد،قلب بزرگ می خواهد

بخشنده بودن بیش ازآنچه توانائی مالی بخواهد،قلب بزرگ می خواهد

بخشنده بودن

نظرات بسته شده است.

1091