خبر خوش برای 13 میلیون ایرانی فاقد بیمه

ژانویه 19th, 2014
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، از برنامه دولت تدبیرو امید برای پوشش بیمه ای 13 میلیون ایرانی فاقد بیمه در آینده نزدیک خبر داد.  رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: در گام دوم هدفمندی یارانه ها قرار است به... ادامه