عشق به امام حسین(ع) در باکو موج می زند

اکتبر 20th, 2015
مطلب وارده : یاور ندرتی* عنایتی نصیبمان شد تا با شروع ماه محرم سفری به باکو جهت مصاحبه با سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو داشته باشیم این سفر در نوع خود برایم خیلی جالب بود تا عزاداری ماه محرم را از نزدیک در کشوری... ادامه