عاقبت ۹ فرزند رضا خان چه بود؟

ژانویه 10th, 2016
روزنامه شرق به مناسبت درگذشت خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی صفحه ویژه‌ای را به او با عنوان «مرگ پلنگ سیاه» اختصاص داد. در گزارش مفصل این روزنامه آمده است: اگرچه اشرف و محمدرضا در یک روز متولد شدند و ظاهرا بنا بود سرنوشت... ادامه