در یک اقدام قابل تامل ؛ رییس صداوسیما از ۳ نماینده ترک زبان شکایت کرد

نوامبر 17th, 2015
پیرموذن که می گفت «نگذاریم جای شاکی و متشاکی در ایران عوض شود»، خاطرنشان کرد: عجبا که ما باید از آقای سرافراز برای توهین به اقوام، سیاسی کردن عزاداری مردم اردبیل و جبهه گیری در انعکاس توافق برجام شکایت کنیم اما او در عوض... ادامه