نظام سلامت بسیار فاسدتر از آن چیزی است که در «در حاشیه» بحث شده است

آوریل 15th, 2015
دبیر کل خانه پرستار ضمن تشکر از مهران مدیری معتقد است نامه اعتراضی دکتر زالی در اعتراض به مجموعه در حاشیه در واقع به نمایندگی از تمامی جامعه پزشکی نیست و این نامه تنها پزشکانی را نمایندگی می کند که با بیان واقعیتهای نظام... ادامه