دستور رییس‌جمهور برای تقدیر از معلم فداکار مریوانی

ژانویه 17th, 2014
حسن روحانیˈ رییس جمهوری اسلامی ایران از استاندار کردستان خواست از ˈمحمدعلی محمدیانˈ معلم دلسوز مریوانی که در همدردی با دانش آموز سرطانی خود، موهای سرش را تراشیده بود، قدردانی کند.... ادامه