قیمت شاسی بلند کار کرده چقدر است؟

اکتبر 13th, 2015
خودروهای شاسی بلند به دلیل امنیت و فضای داخلیِ بیشتر از طرفداران بی‌شماری برخوردار است که البته برای خرید آن‌ها باید پول خوبی پرداخت. به گزارش شهریمیز به نقل از تلگراف، شاید با خود فکر کنیم که هیچگاه پول خرید خودروهای... ادامه