قدیمی ترین تخته نرد جهان در شهر سوخته

می 15th, 2015
از گور باستانی موسوم به شماره 761 کهن ترین تخته نرد جهان به همراه 60مهره ی آن در شهر سوخته پیدا شد. این تخته نرد بسیار قدیمی تر از تخته نردی است که در گورستان سلطنتی «اور» در بین النهرین پیدا شده بود.این شهر در۵۶ کیلومتری زابل... ادامه