ناحیه صنعتی پارس آباد در یکصد هکتار با امکانات آب برق تلفن وزیرسازی وجدولگذاری به سرمایه گذاران واگذارمی شود

اکتبر 9th, 2015
آقای احمدی فرماندارشهرستان پارس آباد در جلسه بررسی مشکلات شهرک صنعتی وناحیه صنعتی پارس آباد که مدیران شهرکهای صنعتی استان نیز حضور داشتند گفت 19واحد صنعتی در شهرک صنعتی فعالیت دارند و زمین برای احداث 4واحد صنعتی در ناحیه... ادامه