عکسی از میرزا علی قلی خان سفیر ایران در آمریکا سال 1292 مقابل کاخ سفید به همراه همسرش که ایرانی‌ نبود

آوریل 21st, 2014
عکس میرزا علی قلی خان به همراه همسرش برخی سایت های ایرانی میرزا علی قلی خان را اولین سفیر ایران در آمریکا معرفی کرده اند. این اشتباه است چون اولین سفیر، پسر آخر میرزا آقاخان نوری یعنی حسینقلی خان بود. اولین سفیر ایران... ادامه