آخرین آمار ۴۶۴ جانباخته ایرانی فاجعه منا به تفکیک هر استان

اکتبر 1st, 2015
آمار جانباختگان ایرانی در فاجعه منا به تفکیک استان اعلام و بر این اساس خراسان رضوی با ۸۹ کشته بیشترین تعداد جانباختگان را دارد. ...             آمار به این شرح است:  گلستان ۵۰ مازندران ۴۷ خراسان... ادامه