سه رکن اصلی سبک زندگی اسلامی

سپتامبر 21st, 2015
به‌نظر می‌رسد بحث اصلی درباره سبک زندگی به بحث از چارچوب‌های کلان رجوع می‌کند و آن‌چه در طراحی الگوی اسلامی از سبک زندگی مؤثر است، فهم چارچوب‌ها یا اجزای اصلی گفتمان اسلام درباره آن است. سه ‌رکن اصلی برای این الگو،... ادامه

سبک زندگی از منظر دین

سپتامبر 2nd, 2015
  نویسنده: حجت الاسلام محسن الهی یکی از مؤلفه های مهم سنجش یک دین، کارآمدی آن دین در مدیریت زندگی فرد و جامعه است و هر مکتب و نحله فکری در پی این است که خود را کارآمد نشان دهد. از لحاظ روان شناسی انسان طالب رسیدن به... ادامه