سفری به خمارلو

جولای 16th, 2011
                       سفری به خمارلو برای تدریس خدمت بدو استخدامی های منظقه کلیبر و خدافرین چه صفایی داشت.انسانهای پاک و بی الایش و علاقمند به معلمی . دربین راه  کوههای اوش قارداش... ادامه