استاندار البرز عزل شد/ علت: برآورد نشدن انتظارات دولت تدبیر و امیداز عملکرد استاندار

می 26th, 2014
پس از گذشت ۱۰ ماه از عمر دولت یازدهم قرار است اولین تغییر در استانداری البرز صورت گیرد و سیدطاهر طاهری جای خود را به فرد معرفی شده از سوی دولت بدهد. در جلسه امشب هیئت دولت قرار است فرد جایگزین سیدطاهر طاهری به هیئت دولت... ادامه