شیرین دل

جولای 22nd, 2011
قصه مردمانی که از دیر باز به خاطر نبود امکانات اولیه زندگی از روستاهای خود بار سفر را میبستند وعازم شهرها میشدند خیلی وقت است که شنیده میشود.تعدد اولاد ،کمبود زمینهای کشاورزی ویا تقسم آن به تعداد اعضای خانواده کفاف... ادامه