معرفی دشت مغان

ژوئن 13th, 2010
 منبع: مغان نگین اذربایجان  نوشته آقای احد قاسمی موقعیت و وسعت مغان: منطقه موغان در مرکز آذربایجان (Azərbaycan - Azerbaijan) قرار گرفته است و مساحت آن حدود 9/5226 کیلومتر مربع می باشد که حدود 5 درصد کل مساحت آذربایجان را شامل می شود... ادامه