ما به غلط رشداقتصادی را توسعه اقتصادی تلقی می کنیم

سپتامبر 17th, 2014
کیومرث کمالی در سال 1337 در پارس آبادمتولد و در سال 1364از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در رشته جامعه شناسی باگرایش برنامه ریزی در سال 1368ازدانشگاه علامه طباطبایی در رشته اقتصاددر مقطع کارشناسیفارغ‌التحصیل شدوی در... ادامه