سرانه تهرانی ها در مصرف قلیان!

اکتبر 4th, 2015
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از پلمب 406 قلیان‌سرا در این ناحیه خبر داده و افزوده: 205 قلیان‌سرا نیز با تغییر شغل در سایر صنوف مشغول به کار شدند. سردار محسن خانچرلی در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی غرب استان تهران... ادامه