تاريخ انتشار :سه‌شنبه 6 جولای 2010.::. ساعت : 10:56 ب.ظ
فاقدديدگاه

تست خود شناسی

۱آبی تیره: شخصیت پیچیده
سبز: آسان گیر و بی‌خیال
شفاف: به سادگی قابل درك
گل‌آلود: آشفته و سردرگم

۲دایره : سعی می‌كنید طوری رفتار كنید كه خوشایند همه باشد.
مربع: خودرأی و خود محور
مثلث: یك دنده و لجباز
اندازه اشكال با خودخواهی و منیتشما ارتباط مستقیم دارد

۳بله : شما آدم فرصت طلبی هستید
نه: آدم فرصت‌طلبینیستید

۴این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌كند.
آبی: دوستان/ روابط
سبز: شغل و حرفه
قرمز: شهوت و دلبستگی
سیاه: مرگ
سفید: ازدواج

۵میزان ارتفاعی كه انتخاب می‌كنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شمادارد .

۶قهوه‌ایی: فروتن و خاكی
سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سركش،هیجان‌انگیز
سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار

۷این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشكلات را تعیین می‌كند.
اسب: همسر
خانه: فرزند

نظرات بسته شده است.