تاريخ انتشار :چهارشنبه 23 ژوئن 2010.::. ساعت : 9:39 ب.ظ
فاقدديدگاه

هر چه ميخواهي باش ، اما بهترينش باش

.اگر نمی‌توانی بلوطی بر فراز تپه‌ای باشی، بوته‌ای در دامنه‌ای باش؛ ولی بهترین   بوته‌ای باش که در کناره راه می‌روید  .

  اگر نمی‌توانی بوته‌ای باشی، علف کوچکی   باش و چشم‌انداز کنار شاه راهی را شادمانه‌تر کن  .

اگر نمی‌توانی نهنگ باشی، فقط یک ماهی کوچک باش؛ ولی بازیگوش‌ترین ماهی دریاچه باش!

همه ما را که ناخدا نمی‌کنند، ملوان هم می‌توان بود.

هر رشته اي كه دوست داري بخوان ولي بهتر بخوان تا نتيجه بگيري .

.در این دنیا برای همه ما کاری هست، کارهای بزرگ و کارهای کمی ‌کوچکتر و آنچه که وظیفه ماست، چندان دور از دسترس نیست.

اگر نمی‌توانی شاه راه باشی، کوره راه باش.

اگر نمی‌توانی خورشید باشی، ستاره باش.

. هر آنچه که هستی، بهترینش باش

 

نظرات بسته شده است.