تاريخ انتشار :شنبه 4 می 2013.::. ساعت : 2:39 ب.ظ
فاقدديدگاه

انتخابات شوراها، نگاه به گذشته ، امید به آینده

 

این نوشتار درشماره 6 دوهفته نامه مغانه به چاپ رسیده است

انتخابات شوراها، نگاه به گذشته ، امید به آینده

امروزه تحولات سیاسی و اجتماعی به کمک روشهای تحقیق وهمبستگی درحوزه علوم انسانی قابل پیش بینی است .دراین نوشتارسعی شده است نگاه کوتاهی به ترجیهات مردم پارس اباد در انتخابات شورای شهر سه دوره پیشین داشته باشیم .

الف- سطح تحصیلات کاندیداها:

میانگین سطح تحصیلات اعضای شورای شهر در دوره اول 13/7 سال ، دردوره دوم 13/8 ودردوره سوم 15/5سال (نزدیک به لیسانس) بوده است. بدین ترتیب مردم پارس آباد در طی 14 سال گذشته به تحصیلات کاندیداها اهمیت بیشتری قائل بوده اند. پیش بینی میشود در دوره چهارم این رقم بالتر از 16 یعنی نزدیک به فوق لیسانس برسد .این بدین معنی است که شعور سیاسی مردم در انتخاب افراد با تحصیلات بالاتر بیشتر شده است .

ب- اگردرهردوره تعداد کل آراء نامزدها را بر تعداد تعرفه های مصرفی (شرکت کنندگان) تقسیم نماییم عددی بدست می آید که نشان دهنده تعداد آرائ هرنفردربرگه تعرفه می باشد واین امر یکی از نشانه های بلوغ سیاسی است .در دوره اول هرنفرازشهروندان به 2/8 نفر رای داده اند در دوره دوم هر شهروند به 3/7نفر و در دوره سوم هر شهروند به4/1 نفررای داده اند. در دوره اول تعدا بیشتری از شهروندان ترجیح میدادند تک رای انتخاب نمایند. درحالی که در دوره سوم مردم از بین 7 نفر بیش از 4 نفر را انتخاب کردند.

با توجه به مطالب فوق سه نتیجه استنباط میگردد :

1- دردوره اول مردم دوست داشتند فقط به هم طایفه ای ها و اقوام خود رای دهند ولی با گذشت زمان انتخاب مردم بهترشده است .پیش بینی میشود دراین دوره میانگین رای هرشهروند به بالای 6 نفر برسد .کسانی که طرفداران خود را تشویق به تک رای دادن کنند بیشتر به ضررخودشان تمام خواهد شد .

2- تک رای دادن شهروندان آنها را از حقوق خود محروم می نماید. بدین ترتیب که درحالت معمول هرشهروند قادر به انتخاب 9 نفر میباشد .انتخاب تک رای قدرت تاثیر گذاری آنها را محدود میکند ودر حقیقت قدرت انتخاب را به دیگران واگذار میکنند. شایسته است مردم ازحداکثر قدرت خود استفاده نموده و با نوشتن9 نفردربرگه رای تاثیرات بیشتری را در انتخابات داشته باشند .

3- طایفه گرایی مهمترین معضل اجتماعی این منطقه است وتنها راه توسعه همه جانبه، غلبه براین تفکرجاهلیت است .با انتخاب حداکثری مردم، طایفه گرای رنگ و بوی خود را ازدست میدهد .کسانی که با تکیه برقومیت قصد تسلط برمردم ورسیدن به خواسته های شخصی را دارند کم کم از صحنه خارج و افراد شایسته و توانا جای آنها را میگیرد .

به امید روزی که شهروندان پارس آبادی بدون توجه به طایفه ، قوم و اقرباء و فقط با توجه به ایمان وتقوا وشایستگی لیست 9 نفره خود را در برگه رای بنویسند .

غلامرضا آورند – دبیر و محقق


دوره انتخابات

میانگین تحصیلات

کل اراء نامزدها

تعداد شرکت کنندگان

میانگین رای هر فرد در برگه رای

دوره اول

13/7

113054

41000

2/8

دوره دوم

13/8

127265

34390

3/7

دوره سوم

15/5

186477

45600

4/1

دوره چهارم

؟

؟

؟

؟

برچسب‌ها:, , ,

نظرات بسته شده است.