تاريخ انتشار :یکشنبه 20 دسامبر 2020.::. ساعت : 10:26 ب.ظ
فاقدديدگاه

برنامه ۸ هفته از لیگ دسته اول فوتبال ایران

به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته هفتم
دوشنبه ۸ دی ۹۹
فجرسپاسی شیراز- قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
خیبرخرم آباد- آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری آستارا – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
نود ارومیه – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه
گل ریحان البرز – بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان – چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
هوادار تهران – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
شاهین بوشهر – ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
استقلال خوزستان – رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز

هفته هشتم
دوشنبه ۱۵ دی ۹۹
چوکا تالش – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت
قشقایی شیراز – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
خوشه طلایی ساوه – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه
رایکا بابل – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل
آرمان گهر سیرجان – هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
بادران تهران – شاهین بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
استقلال ملاثانی – فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز
ملوان بندرانزلی – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی
پارس جنوبی جم – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جم

هفته نهم
دوشنبه ۲۲ دی ۹۹
استقلال خوزستان – قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز
فجرسپاسی شیراز – ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
شهردای آستارا – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
هوادار تهران – رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه اسلامشهر
گل ریحان البرز – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
خوشه طلایی ساوه – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه
نود ارومیه – بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه
شاهین بوشهر – چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
مس کرمان – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

هفته دهم
دوشنبه ۲۹ دی ۹۹
پارس جنوبی جم – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جم
استقلال ملاثانی – مس کرمان – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز
قشقایی شیراز – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
بادران تهران – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
خیبر خرم آباد- استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
ملوان بندر انزلی – هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی
آرمان گهر سیرجان – شاهین بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
چوکا تالش – فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
رایکا بابل – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل

هفته یازدهم
دوشنبه ۶ بهمن ۹۹
گل ریحان البرز – قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
شهرداری آستارا- ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستارا
مس کرمان – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
شاهین بوشهر – رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
فجرسپاسی شیراز – خیبرخرم آباد – ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
هوادار تهران – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
استقلال ملاثانی – بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز
خوشه طلایی ساوه – چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه
نود ارومیه – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه

هفته دوازدهم
دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹
قشقایی شیراز – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
بادران تهران – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
چوکا تالش – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
ملوان بندرانزلی – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی
پارس جنوبی جم – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جم
خیبر خرم آباد – هوادار تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
آرمان گهر سیرجان – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
رایکا بابل – فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل
استقلال خوزستان – شاهین بوشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته سیزدهم
یکشنبه ۱۹ بهمن ۹۹
خوشه طلایی ساوه – قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه
مس کرمان – ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
نود ارومیه – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه
شهرداری آستارا – رایکا بابل – ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستارا
فجرسپاسی شیراز – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
گل ریحان البرز – هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
بادران تهران – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
شاهین بوشهر – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
استقلال ملاثانی – چوکا تالش- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته چهاردهم
شنبه ۲۵ بهمن ۹۹
خیبر خرم آباد – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
رایکا بابل – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل
ملوان بندر انزلی – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی
آرمان گهر سیرجان – فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
قشقایی شیراز – استقلال ملا ثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
چوکا تالش – بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
هوادار تهران – شاهین بوشهر – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
پارس جنوبی جم – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی جم
استقلال خوزستان – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اهواز

نظرات بسته شده است.