تاريخ انتشار :شنبه 28 ژانویه 2012.::. ساعت : 7:54 ب.ظ
فاقدديدگاه

باور کنيد…….

باور کنيد نيروي آدمي، بي کران است.
باور کنيد هيچ کاري از اراده آدمي خارجنيست
باور کنيد که از عشق آفريده شده ايد، پس عشق را بيافرينيد.
باور کنيدخورشيد به خاطر شما طلوع مي کند.
باور کنيد خدا هيچگاه از بندگانش نااميد نميشود، ولي بندگان او چرا!
باور کنيد لايق بودن هستيد.
باور کنيد که اکنونمهم ترين لحظه است.
باور کنيد که روح شما قدرت صعود به ماوراء را دارد.
باور کنيد که شما هم مي توانيد.
و تمام باورهاي خود را از ته دل باور کنيد،تا زندگي شما را باور کند!

نظرات بسته شده است.