تاريخ انتشار :جمعه 11 ژوئن 2010.::. ساعت : 10:05 ب.ظ
فاقدديدگاه

تکدي گري ، وصله هايي ناپسند بر جوامع شهري

تکدي گري به عنوان يک ناهنجاري

اجتماعي از گذشته هاي دور و از

زماني که انسان زندگي اجتماعي

را شروع کرده در جوامع گوناگون

وجود داشته است

 از : مسعود وسيله
تنگدستي بعضي افراد و خانواده ها و از سويي وجود حس انساندوستي و کمک به همنوعان دوعامل اصلي شکل گيري پديده تکدي گري در جوامع مي باشد .

از زمان شکل گيري ابتدايي اين پديده ، برقراري روابط ميان توانگران و نيازمندان دو نوع بوده است به شکلي که يا افراد فقير از روي ناچاري دست نياز به سوي ثروتمندان دراز مي کردند و يا اينکه خود اغنيا با مشاهده وضعيت وخيم افراد محتاج و به دنبال آن تحريک حس انساندوستي شان به شکل داوطلبانه براي کمک به آنان پيش قدم مي شدند .
هرچند وجود افراد فقير و نيازمند که درگذران زندگي خود دچار مشکل هايي هستند درهر جامعه اي اجتناب ناپذير واز سويي کمک به آنان کاري پسنديده است ولي به تدريج و با پيچيده شدن جوامع و توسعه زندگي شهري عده اي شياد و سودجو صرفه را درآن ديدند در حاليکه ثروتمند هستند و يا اين توانايي را دارند که از طريق کسب و کار روزي خود را فراهم کنند به لحاظ تن آساني و نيز وجود درآمدهاي زياد روي به تکدي گري بياورند .
پديده ي تکدي گري اکنون با رواج بدون اندازه خود در جوامع به ويژه در شهرهاي بزرگ اکثر کشورهاي جهان رفته رفته به يک معضل بزرگ براي شهروندان و دولتمردان آن ها تبديل مي شود .
اين پديده باتوجه به مکان ها و زمان هاي گوناگون پررنگ و يا کم رنگ مي شود و در بعضي از شهرهاي بزرگ که داراي جنبه هاي مذهبي و زيارتي هستند و نيز در بعضي روزها و مناسبت ها مانند عزاداريهاي محرم ، ماه مبارک رمضان و عيدها به لحاظ آن که به شکل مستقيم با احساسات و عواطف انساني سر و کار دارد شدت مي يابد .
همچنين درارتکاب به عمل تکدي گري ، هرقدر افراد ناشناس باشند راحت تر هستند و به آساني به اهداف خود که همان سودجويي است مي رسند و به همين لحاظ شياداني که اين راه را براي به دست آوردن درآمدهاي سرشار برگزيده اند همواره شهرهاي غريبه را براي عملي کردن نيات خودشان انتخاب مي کنند .
علاوه بر زياني که متکديان شياد از طريق پرداختن به اين حرفه کاذب از بيت المال به جيب مي زنند مشکل هاي فراوان ديگري را هم به جامعه تحميل مي کنند که ازآن جمله مي توان به نا زيبايي چهره شهرها ، ايجاد مزاحمت براي رهگذران پياده و سواره و ديگر ساکنان شهرها ، امکان ايجاد شرايطي براي سواستفاده بعضي افراد شياد و مغرض ، به نمايش گذاشتن صحنه هاي رقت آور از سوي بعضي متکديان و تاثيرات منفي آن روي کودکان و ديگر موارد مشابه اشاره کرد .
در شهر اردبيل هم به موازات توسعه شهر پديده تکدي گري رواج مي يابد و در بعضي مناسبت هاي به خصوص سال به اوج خود مي رسد .
متکديان واقعي و مستحق و نيز شيادان متکدي با توجه به موقعيت ها ، شرايط خاص و ويژگي هايشان از شيوه هاي گوناگوني براي گرفتن پول هاي نقد و يا ديگر انواع کمک ها استفاده مي کنند .
به گزارش خبرنگارايرنا بازار تکدي گري از مدتي قبل در اردبيل رونق گرفته است و عده اي با سوء استفاده از احساسات و عواطف انساني مردم مومن اين شهر اقدام به تکدي گري مي کنند .
مردم اردبيل در خيابان ها ، کوچه ها ، مغازه ها ، منازل ، ادارات ، سازمان ها و موسسات و حتي در داخل خودروهاي خويش در شهر اردبيل از دست متکديان که اين روزها تعدادشان افزايش يافته است آسوده نيستند .
اين متکديان با دو چهره متفاوت فقير و ثروتمند اقدام به دريافت پول نقد و يا کمک هاي غيرنقدي از شهروندان مي کنند و گداهاي ثروتمند به عنوان پديده اي جديد در دوران حاضر ساکنان منطقه را شگفت زده کرده اند .
گداهاي با تيپ و قيافه ثروتمند و در ظاهر آبرودار بطور واقعي مستحق نيستند ولي با توسل به شيوه ها و ترفندهاي گوناگون شيوه گدايي را براي کسب درآمد بيشتر انتخاب کرده اند و دراين ميان گداهايي نيز هستند که در واقع گفته هايشان صحت دارد و به لحاظ بروز مشکلي از قبيل سرقت رفتن و يا گم کردن پول و نظاير آن در شهري بيگانه مجبور به دريافت کمک از مردم شده اند .
متکديان فقير هم به همين شکل دو گروه اند دسته اول افرادي که مي توانند از راه هاي ديگر و براي مثال با کار کردن کسب درآمد کنند اما به اين کار به نوعي عادت کرده اند و مي خواهند پول بيشتري به دست بياورند و دسته دوم هم افرادي هستند که به لحاظ مشکلات در زندگي از قبيل نداشتن شغل ، يتيم بودن و بالاخره نداشتن درآمد وادار به گدايي شده اند .
در چراغ هاي قرمز بر سر چهار راه ها و مکان هاي پرترافيک اردبيل عده اي از کودکان گرفته تا نوجوانان ، پيرمردان و پيرزنان 90 ساله يا بطور مستقيم گدايي مي کنند و يا با فروختن اقلامي چون آدامس ، دستمال کاغذي ، دستمال مخصوص شستن ماشين ، فال حافظ و دود کردن اسپند و تميز کردن شيشه خودرو چهره بسيار نازيبايي از شهر ارايه مي دهند .
به گزارش خبرنگار ايرنا اين ها نمونه هايي ازشيوه ها و ترفندهاي تکدي گران شياد طي روزهاي اخير در شهر اردبيل مي باشد که بايد موارد ديگري از قبيل ” مادرم را از روستا براي دکتر آورده بودم و پول کرايه براي بازگشت ندارم” ، ” پدرم سخت بيمار است و هزينه درمان ندارم” و ” پول بنزين براي رفتن به زادگاه ام ندارم ” را نيز به آن اضافه کرد .
بعضي افراد غريب و اهل ديگر شهرهاي کشور نيز در شهر اردبيل در حاليکه سوار خودروهايي با پلاک هاي غريبه شده اند و و زبان غيرمحلي و اعضاي خانواده را به همراه دارند با توقف در کنار خودروهاي گران قيمت و بيان مشکل پيش آمده در سفر، دست کمک به سرنشينان دراز مي کنند .
آنان ، مقدمه را با جملاتي چون : ” بچه هاي اردبيل در ميهمان نوازي زبانزد عام و خاصند ، بياييد شهر ما در خدمتتان خواهيم بود و … ” شروع مي کنند تا به اصطلاح مخ راننده خودروي گران قيمت را براي گرفتن پول بزنند .
” اهل استان … هستيم که در يکي از شهرهاي استان همجوار شيشه ي ماشين باز بود و دزدها پولمان را زدند و الان اگر هفت هشت توماني پول بنزين داشته باشيم خودمان را به شهرمان مي رسانيم ” ادامه مطالبي هستند که رانندگان اين خودروهاي بيگانه در اردبيل براي عملي کردن نقشه خود به طعمه ها مي گويند .
يک ساکن اردبيلي مي گويد : بعضي از کودکان و يا نوجوانان در سر چهار راه ها با وجود عدم تمايل راننده و سرنشينان خودرو براي کمک کردن و يا شستن شيشه و خريد آدامس با سماجت از شيشه خودرو آويزان مي شوند و گاهي مشکلاتي براي رانندگان اين گونه خودروها پديد مي آورند .
برات نجف پور مي گويد : از سويي وجود اينگونه افراد در سر چهارراه ها و ديگر گذرگاه هاي عمومي شهر ، گاهي سبب بروز حوادث ناگوار رانندگي براي خود آنان و ديگران و يا افزايش کندي تردد و ايجاد ترافيک سنگين مي شود .
يک بانوي خانه دار اردبيلي نيز مي گويد : هر گاه و بيگاه درب منزل توسط متکديان به صدا در مي آيد که خواستار کمک هاي نقدي و يا غير نقدي هستند .
وي گفت : کار به جايي رسيده است که درادارات و يا حتي هنگام گذر پياده از کوچه و خيابان افرادي تقاضاي پول هاي چند هزار توماني براي کمک مي کنند .
وي افزود : گاهي عده اي از متکديان در غذاخوريها و اغذيه فروشيها جلوي خانواده هايي را که براي خوردن غذا به اين مکان ها مراجعه کرده اند مي گيرند و اين موضوع شيريني يک وعده غذاي بيرون را که پس از ماهها يکباراتفاق مي افتد درکام خانواده تلخ مي کند .
يک راننده تاکسي هم گفت : شايد در ميان متکديان افراد معدوي بطور واقعي مستحق و نياز به کمک داشته باشند اما ارگانهاي ذيربط بايد با شناسايي و جمع آوري اين افراد آنان را زيرپوشش حمايتي سازمان هاي مربوط قرار دهند و در صورت مشاهده تکدي گري با آنان به شدت برخورد کنند .
فرماندار اردبيل دراين زمينه مي گويد : نشست هايي با ارگان هاي ذيربط تشکيل و درآن موضوع اجراي طرح جمع آوري متکديان از سطح خيابان ها و مکان هاي پرتردد شهر مطرح شده است .
يوسف اکبري درگفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود : تعدادي از متکديان افرادي غير مستحق هستند ولي در اين کار حرفه اي شده اند و عده اي نيز افراد شيادي هستند که در کنار کار تکدي گري گاهي اوقات مرتکب خلاف هاي ديگري از قبيل فروش مواد مخدر و غيره مي شوند .
وي اظهار داشت : عده اي از اين افراد نيز فرزندان بلاصاحب هستند که يا پدر و مادري ندارند و يا والدينشان آنان را رها کرده اند و هيچگونه نظارتي بر فرزندان خود ندارند .
وي تاکيد کرد : با متکديان حرفه اي و شيادان بايد بطور جدي برخورد شود و بايد کودکان بدون صاحب جمع آوري و در صورت داشتن خانواده به والدينشان بازگردانده و يا اگر هيچ صاحبي نداشته باشند آنان به مراکز و اماکن نگهداري تحويل شوند .
وي تصريح کرد : براساس بررسيهايي که انجام شده اندک افرادي در ميان متکديان شهراردبيل هستند که مستحق و نيازمند واقعي مي باشند که آنان هم بايد بطورآبرومندانه زير پوشش ارگانهاي حمايتي از قبيل کميته امداد و يا بهزيستي قرار بگيرند .
وي گفت : فرمانداري اردبيل به افرادي که ادعا مي کنند در راه مانده اند پس از بررسي صحت موضوع بليت سفر مي دهد و حتي يک و يا چند وعده غذاي بين راهي را تقبل مي کند .
فرماندار اردبيل با تاکيد براينکه مردم شريف اردبيل با غلبه بر احساسات و عواطف خود از دادن وجوه نقد و کمک هاي غيرنقدي به افرادي که نمي شناسند خودداري کنند افزود : راه هاي مساعدت به افراد نيازمند واقعي باز و مشخص هستند و مردم مي توانند اين کمک ها را علاوه بر کميته امداد و يا سازمان بهزيستي در هر محله اي که سکونت دارند با توجه به آشنايي و شناختي که از افراد و ساکنان محل دارند به آنان ارايه کنند .
وي افزود : متاسفانه اغلب افرادي که تکدي گري مي کنند غير قابل اعتماد هستند و مردم اردبيل بايد در برخورد با اين گونه افراد آنان را راهنمايي و در صورت پافشاري بر شيادي و کلاهبرداري ، مورد را به نيروي انتظامي اطلاع دهند .
شهر اردبيل به عنوان مرکز استان بيش از 500 هزار نفر جمعيت و شش هزار و 500 هکتار مساحت دارد

برچسب‌ها:

نظرات بسته شده است.