تاريخ انتشار :چهارشنبه 25 می 2011.::. ساعت : 7:05 ب.ظ
فاقدديدگاه

حسابداری مدیریت و اصلاح الگوی مصرف

نويسندگان:

رامين نامور عباسعليلو

دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي و مدرس آموزشکده سما واحد پارس آباد

پیمان فکری شوربلاغ

دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری ،باشگاه پژوهشگران جوان، واحد پارس آباد

 

Info@iaupmogan.ac.irEmail:

چکیده

دراجتماع پویایی که هزاره سوم را در برگرفته ایستايی و ثبات بی معنی است ، بسیاری ازکشور های در حال توسعه سرمایه گذاریهای وسیعی را جهت بهبود و ارتقای بهره وری در سطوح ملی و منطقه ای موسسات و سازمانها و حتی افراد جامعه انجام داده اند و رشد وتوسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این رویکرد می دانند در این شرایط اگر دولتها ، سازمانها و افراددر کار و زندگی خود دارای برنامه ریزی منسجم و مدیریت در هزینه های خود نباشند چه بسا دچار پیامدهای غیر قابل جبران ناشی از عدم مدیریت در مصرف خواهند شد. حسابداری مدیریت با رویکرد بودجه محور خود می تواند مانند یک فیلتری در مقابل هزینه های غیر معمول عمل نموده و نقش تسریع دهنده در جهت اجرای برنامه های کارایی محور و نوآور داشته باشد بدیهی است اگر سازمانها و نهادها چنین رویکردی نداشته باشند در آینده نه چندان دور از دور رقابت کنار خواهند رفت.

در این مقاله هدف اینست که با آشنا ساختن الگوی صحیح مصرف و پیامدهای عدم مصرف بهینه بتوانیم، راهکارهای مدیریت هزینه و نقش بودجه در بهره وری فرآیند هزینه را ارائه دهیم.

 

واژگان کلیدی: اصلاح الگوی مصرف ، مدیریت هزینه،مصرف بهینه ، بهره وری.

جهت دانلود کل مقاله اینجا را کلیک نمایید

نظرات بسته شده است.