تاريخ انتشار :یکشنبه 19 دسامبر 2010.::. ساعت : 10:05 ب.ظ
فاقدديدگاه

عشق سالم و عشق نا سالم

 

عشق سالم

عشق نا سالم

اولویت دادن به خود و عقاید فردی

غرق شدن در رابطه ی عشقی

راهی برای رشد کردن و پیشرفت، و علاقه به رشد و پیشرفت دیگران

امنیت و راحتی فقط در مطابقت با فرد مقابل دیده می شود، شدت این نیاز می تواند به عنوان اثباتی برای این عشق باشد که ممکن است به ناامنی، ترس و تنهایی بینجامد.

علایق جداگانه و متفاوت، دوست های جدا و حفظ روابط و دوستی های دیگر در کنار این عشق

روابط اجتماعی بسیار محدود، فراموش کردن علایق و دوستی های سابق خود

تشویق کردن یکدیگر به پیشرفت، اطمینان به ارزش های فردی

شیفتگی و غرق شدن در رفتارهای فرد مقابل، ترس از ایجاد تغییر

اعتماد صحیح (اعتماد به فرد برای رفتار کردن به صورت طبیعی و نرمال)

حسادت، احساس مالکیت، ترس از رقابت

سازش و مصالحه با یکدیگرف کمک و همفکری با یکدیگر برای حل مشکلات

قدرت، حق کنترل و حاکمیت در رابطه را می دهد، سرزنش کردن به خاطر کارها و اعمال گذشته

در نظر گرفتن فردیت و شخصیت طرف مقابل

تلاش در تغییر شخصیت فرد مقابل و شبیه کردن او به خود

واقع گرایی در همه ی جنبه های رابطه

رابطه بر اساس پندارهای بیهوده و فرار از واقعیت و مسائل ناخوشایند است

مراقبت و توجه به خود، حالت و وضعیت روحی و روانی هر فرد به احوالات طرف مقابل وابسته نیست

داشتن این توقع که فرد مقابل میتواند حال و هوای شما را بهبودی بخشد و شما را نجات دهد

جدایی عشقی (توجه کردن و اهمیت دادن به فرد مقابل اما در عین حال رها کردن او به حال خود)

هم جوشی (غرق شدن در مشکلات و احساسات فرد مقابل)

سکس مسئله ای است که از سر دوست داشتن و توجه در رابطه به وجود می آید

وجود فشار و سختی روی مسئله ی سکس به خاطر ترس، عدم امنیت و نیاز به لذت فوری

توانایی لذت بردن از تنهایی خود

ناتوانی و درماندگی به هنگام تنهایی و جدایی

چرخه ای از آرامش و رضایت

چرخه ای از نا امیدی و درد

گفتگوها براساس درک متقابل، کمک و همدردی بنا شده است

گفتگوها براساس سرزش و عیبجویی کردن، تسلیم شدن یا کنترل فرد مقابل بنا شده است

نظرات بسته شده است.