تاريخ انتشار :دوشنبه 16 آگوست 2010.::. ساعت : 11:25 ب.ظ
فاقدديدگاه

محاسبه تقریبی سالهای باقی مانده عمر

 

 

http://www.findyourfate.com/deathmeter/deathmtr.htmll

سوالات هم اینهاست :

Gender – جنسیت

Date of Birth تاریخ تولد_حتما دقیق بنویسید

Place of birth / life spent more than 75% – قاره ای که بیش از 75% عمرتان رو اونجا گذراندید .

What is your Tobacco exposure? مصرف تنباکو شما چطور است؟

How often do you consume alcohol? هرچند وقت مشروبات الکلی مصرف میکنید؟

– Do you engage in unprotected *** with different partners? ایا رابطه جن.سی بدون محافظ با شریکهای مختلفی دارید؟

-Do you share needles during drug usage?آیا سوزن(منظور سوزن سرنگ است)را برای استفاده مواد مخدر به صورت مشترک با کس دیگری استفاده میکنید؟

– How often do you Brush/Floss your Teeth?هرچند وقت دندانهایتان را مسواک میزنید؟

How much time do you spend in the Sun? چه مقدار زیر نور خورشید میگذرانید؟


How often do you Exercise?
هرچند وقت ورزش میکنید؟


– Are you over your Physicians’ Recommended Weight? آیا وزنتان از مقدار درست بیشتر است؟


– Did you undergo any major Medical treatment/ Surgery in the last one year ?
آیا عمل جراحی داشتید در سال گذشته؟

How often do you eat Processed Meat?هرچند وقت فراورده گوشتی مصرف میکنید؟

– How often do you use Butter and Cream?هرچند وقت روغن و کره مصرف میکنید؟

When you eat Fish, Poultry and Meat, how is it cooked?هروقت شما ماهی ,مرغ و گوشت میل میکنید ,آنها چگونه پخته شده اند؟

What percentage of your Diet is Non-vegetarian food?– چند درصد رژیم غذایی شما غیر گیاهی است؟

How much Coffee do you drink a day?روزی چه مقدار قهوه مینوشید؟


Do you take Aspirin once a day?
ایا یکبار در روز آسپرین مصرف مکنید؟

How often do you eat Fruits and Vegetables?هر چند وقت سبزی و میوه میخورید؟

– Do you take a Multi-Vitamin once a day?ایا روزی یکمرتبه مولتی ویتامین مصرف میکنید؟

– Are you exposed to Air Pollution?ایا در معرض الودگی هوا هستید؟

Are you in a High risk area for Radon Exposure?ایا در معرض پرتوهای رادیو اکتیو هستید؟

Does Diabetes run in your immediate family?– ایا در خانواده تان دیابت دارید؟

If deceased, how long did your Grandparents live?اگر مرده اند,عمر پدر بزرگ و مادر بزرگتان چقدر طول کشیده؟

– Do you visit your family on a regular basis? ایا شما خانواده تان را به طور مرتب میبینید؟

– How often do you find yourself stressed ? هر چند وقت شما خودتان را در معرض استرس میبینید؟

– Who you are?شما کی هستید؟

 

چند سال دیگر زنده می مانیم؟ اگرنمیترسید زمان تقریبی پایان زندگی خود را محاسبه کنید.

نظرات بسته شده است.