علی علایی (شهردار سابق خلخال) در آستانه فرماندار شدن

دسامبر 2nd, 2017
شنیده های مورد وثوقی از صدور حکم فرمانداری بیله سوار در آینده ای نزدیک وجود دارد خبرها از قطعی شدن انتصاب علی علایی (شهردار سابق خلخال) به سمت فرماندار بیله سوار مغان حکایت دارد .ایشان چندی قبل با بدرقه گرم و صمیمی مردم... ادامه