با چه روشها یی علائم سکته را شناسایی کنیم؟

فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۳
 در بسیاری از موارد شناسایی علایم سکته کار بسیار سختی است. متاسفانه نا آگاهی افراد می تواند منجر به فاجعه ای جبران ناپذیر شود. سکته ها می تواند باعث مرگ یا آسیب مغزی فرد گردد و این در حالیست که اطرافیان شخص حتی متوجه... ادامه