74 ضربه شلاق و فراگيري نحوه برخورد با حيوانات ،مجازات متهم سگ كش در بيله سوار

فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۵
دادگاه عمومي جعفرآباد در شهرستان بيله سوار مغان متهم پرونده سگ ‌كشي را به تحمل 74 ضربه شلاق و حضور يك بار در هفته در نمايندگي حفاظت محيط زيست به مدت يك سال و فراگيري نحوه برخورد با حيوانات و رعايت حقوق آنان محكوم كرد. به... ادامه