26 نکته برای ثروتمند شدن !

مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۳
جاوید مصطفی توبنق ۲۶نکته براى ثروتمند شدن؟؟افراد ثروتمند و میلیونر خود ساخته باهوش تر و برتر از شما نیستند. اما آنها از یک سرى اسرار ویژه براى ثروتمند شدن بهره گرفته اند که شما نیز مى توانید… افراد ثروتمند و میلیونر خود... ادامه